DISHA HOSPITAL – MUMBAI

Location

om shree sai dham chs, ghatkopar-andheri link road, asalpha village, ghatkopar-andheri link road, ghatkopar (west) , MUMBAI , Pin Code - 400084 , MAHARASHTRA