DR. P. G. SHAH ORTHOPAEDIC HOSPITAL – Gulbarga

Location

Totappa Chawl Alwan - E - Shahi Road, Station Bazar , GULBARGA , Pin Code - 585102 , KARNATAKA